Parte – Marián Rojíček

Hlboko zarmútená rodina Rojíčková oznamujeme všetkým priateľom a známym smutnú správu, že nás navždy opustil rodák zo Šalgočky pán Marián Rojíček. Zomrel po dlhej a ťažkej chorobe v stredu 13. januára 2021 vo veku 78 rokov. ČESŤ JEHO PAMIATKE!

Posledná rozlúčka s našim drahým zosnulým bude v piatok 15. januára 2021 o 13:00 hodine v obradnej miestnosti na cintoríne v Českom Krumlově.

Prestalo tĺcť srdce Tvoje unavené, nebolo z ocele, nebolo z kameňa. Bolesťou unavené prestalo byť, nebolo lieku, s ktorým mohlo žiť.