Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020

Obec Šalgočka zverejňuje Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a ktorá nadobúda platnosť 11. decembra, resp. 14. decembra 2020.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020 – úplné znenie (.pdf)