Pozvánka na stretnutie s Mikulášom 2020

Starostka obce oznamuje všetkým dobrým deťom do 15 rokov (ktorí ešte navštevujú 9. ročník ZŠ) s trvalým pobytom v Šalgočke, že do našej obce príde svätý Mikuláš so svojim sprievodom, aby Vám rozdal mikulášsku nádielku v nedeľu 6. 12. 2020 o 14.00 hodine.

Prosíme deti a rodičov aby na Mikuláša čakali na priedomí. Svätý Mikuláš so svojim sprievodom bude vychádzať od obecného úradu smerom na ihrisko, potom smerom ku kaštieľu na hlavnú cestu smerom na Zemianske Sady, späť ku kostolu okolo parku k bytovkám, do ulice pri cintoríne,  po hlavnej ceste do ulice pri transformátore, po hlavnej smerom na Dvorníky. 

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotovením fotografií a ich zverejnením na internetovej stránky obce Šalgočka.