Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ v obci Šalgočka

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie k priebehu celoplošného testovania s názvom “Spoločná zodpovednosť” v našej obci, ktoré bude prebiehať len v nedeľu  01. novembra 2020:

  • testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste pod prístreškom pri kultúrnom dome – vstup bude od bývalej hasičárne okolo budovy kultúrneho domu a východ z testovania bude cez vstupnú cestu do kultúrneho domu (trasa bude vyznačená informačnými tabuľami) v čase od 7:00 do 22:00. V čase od 12:00 do 13:00 a od 17:00 do 17:30 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odbery budú realizované o 21:30 hod, aby sa stihli do 22.00 hod vyhodnotiť.
  • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účastinie v abecednom poradí.
  • testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
  • každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti kartičku poistenca.
  • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
  • počas čakania na test a pobyte v  areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
  • osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát o výsledku testu.
  • každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny príslušníkov ozbrojených síl, policajného zboru, zamestnancov obce a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.
  • počas testovania Vás budeme informovať obecným rozhlasom o dĺžke čakacej doby.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme včas informovať.

Prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19 – Obec Šalgočka (.pdf)