Farské oznamy od 29. júna do 5. júla 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 29. júna do 5. júla 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
29.06.
PRIKÁZANÝ SVIATOK

Svätých Petra a Pavla

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

Šalgočka
17:00

Zemianske Sady
18:00

† Jozef a Angela Brisudoví a s.r. Balačinoví

Poďakovanie za 30. rokov spoločného života a prosba o Božiu pomoc a zdravie

† manžel Stanislav, syn Jozef a † rodina

†rodičia Peter a Alžbeta Drápaloví a brat Jaroslav

Ut
30.06.
  Dvorníky
18:00
† Pavol Brečka
St

01.07.

  Zemianske Sady
18:00
†Mons. Michal Boleček, brat Vincent a rodičia Štefan a Mária
Št

02.07.

Návšteva Panny Márie Bojničky
18:00
† brat Jozef, sestra Felícia, Milan a Jozefa Huteroví
Pi
03.07.
Svätého Tomáša apoštola
Dvorníky
18:00
K úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
04.07.
  Dvorníky
18:00
† manžel Viliam a Rodičia
Ne

05.07.

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov Dvorníky
07:30
† Ján Šípkovský
Bojničky
10:30
Prosba o požehnanie pre obyvateľov obce Bojničky
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef a † rodina
Dvorníky
10:30
† členovia rodiny a prosba o Božiu pomoc pre rodinu
Zemianske Sady
15:00
† dobrodincovia kostola a prosba o požehnanie pre živých podporovateľou chrámu
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok od 16:00 a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:30 – 16:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: prosíme v prípade záujmu telefonicky kontaktovať kňaza.
  • ZBIERKA SOLIDARITY: 4000,- euro. Úprimná vďaka za vaše milodary. Vďaka vašej štedrosti sa môžeme pustiť do práce :).
  • SLÁVNOSTNÁ SV. OMŠA BOJNIČKY: už tradične oslávime sviatok sv. Cyrila a Metoda – patrónov našej kaplnky v centre mládeže sv. omšou v záhrade KD. Zároveň pri tejto príležitosti požehnáme a odhalíme pamätnú tabuľu pátrovi Huttovi kňazovi a rodákovi. Srdečne ste pozvaní.
  • SLÁVNOSTI 20. VÝROČIA POSVIACKY: naše farské spoločenstvo a zvlášť spoločenstvo veriacich v Zemianskych Sadoch si slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 15:00 pripomenie 20 rokov od okamihu posvätenia kostola. Srdečne ste pozvaní na slávnostnú sv. omšu a aj na kultúrny program, ktorý je pripravený po sv. omši na ihrisku pri kostole. Poďakovanie:
    • ružencové spoločenstvo u p. Ľudmily Vaškovej zakúpenie kobercov v hodnote 1 020,00 EUR
    • rodina Petra Cádera obetovala oltárne plachty
  • ZEMIANSKE SADY: z dôvodu príprav na naše slávnosti vás drahí moji prosím o pomoc. Po sv. omši bude v priestoroch školskej jedálne pohostenie pre hostí a kňazov. Prosíme ak by ste mohli dačo dobré napiecť. V sobotu od 19:00 do 20:00 budete môcť priniesť vaše dobroty priamo do školskej jedálne. Už vopred úprimná vďaka za dobroty.
  • BOJNIČKY: na budúcu nedeľu sa po sv. omši uskutoční obvyklá prvonedeľná zbierka na opravu kostolíka. Úprimná vďaka za vašu trpezlivosť a láskavú štedrosť.