Farské oznamy od 15. do 21. júna 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 15. do 21. júna 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
15.06.
  Bojničky
18:00
† Melánia a Peter Lehockí a † rodina Moravcová a Lehocká
Ut
16.06.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Peter a Margita Tessenyioví a s.r.
St

17.06.

  Zemianske Sady
18:00
† tety Štefánia a Otília Vaškové
Št

18.06.

  Bojničky
18:00
† Jozef a Anna Turčíkoví
Pi
19.06.
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Dvorníky
18:00
† Anna Bambaci a † rodičia
So
20.06.
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Dvorníky
18:00
† rodičia a starí rodičia z oboch strán a brat Jozef
Ne

21.06.

12. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za duše v očistci
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví a celá rodina
Šalgočka
09:00
† Rudolf a Emília, sestra Marta a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† Štefan Sloboda a r.z.o.s.
Zemianske Sady
10:30
† otec Alfréd Krajný, švagrovia Vladimír a Peter a rodina
  • MIMORIADNA ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC KOSTOL BOJNIČKY: v rámci farskej spolupatričnosti sa bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach konať celofarská zbierka. Sanácia vlhkosti na kostole v Bojničkách vyžaduje nemalé finančné prostriedky a treba sa opäť posunúť o kusok vpred a aj takouto formou môžeme prispieť a podporiť cirkevné spoločenstvo v Bojničkách, ktoré sa pravidelnými mesačnými zbierkami postupne snaží vyzbierať potrebné peniaze a aj vďaka mnohým dobrovoľníkom postupne opäť navrátiť steny kostola do pekného a úctivého stavu. Úprimne vďaka za každý váš prejav solidarity a pomoci.
  • DVORNIKY: piatok na sviatok Božského Srdca – po sv. omši zasväcujúca pobožnosť.
  • ADSUM: časopis bohoslovcov kňazského seminára v Bratislave, možnosť zakúpenia pri východe z kostola. Peniaze môžete vhodiť do pokladničky katolícke noviny.