Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie – návrh (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2019 a rozpočtové hospodárenie - návrh (.pdf)