Farské oznamy – spovedanie pred Veľkou Nocou – 02.04.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia a časový plán spovedania a Svätého prijímania pred Veľkou nocou v obci Šalgočka, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 2. apríla 2020.

Kňazi budú prechádzať ulicami obce podľa časového rozpisu. Veriaci, ktorý chce prijať sviatosti:

  • označí vstupnú bránu farebnou šatkou
  • Svätá spoveď a Sväté prijímanie podávané na ruku bude prebiehať pri vstupe do dvora
  • má povinnosť chrániť sa rúškom

Prosíme o disciplinovanosť a trpezlivosť.

Harmonogram spovedania:

  • V čase od 09.00 do 11.00 hod – od č. d. 2 smerom ku kaštieľu po ihrisko, ulička pred obecným úradom a ulička súbežná s obecným úradom.
  • V čase od 11.00 do 12.30 hod – ulica od transformátora smerom hore a ulica pri cintoríne.
  • V čase od 14.00 do 17.00 hod – celá hlavná ulica od Dvorníkov po Zemianske Sady.