Rozpočet obce na rok 2020

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet na rok 2020:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2020 – časť príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2020 – časť výdavky (.pdf)