Alchýmia triedenia odpadu

Obec Šalgočka v súvislosti s nakladaním odpadu v obci zverejňuje príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a informácie týkajúce sa elektronickej evidencie odpadov.

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (.pdf)