Farské oznamy od 30. septembra do 6. októbra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 30. septembra do 6. októbra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
30.09.
Svätého Hieronyma Bojničky
18:00
† Margita a Emil Farkašoví, s.r.z.o.s.
Ut
01.10.
Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša Dvorníky
18:00
prosba o Božiu pomoc pre rodinu
St

02.10.

Svätých anjelov strážcov Zemianske Sady
18:00
† kmotor Jozef Čapkovič
Št

03.10.

  Bojničky
18:00
† Peter Mikulinec a r.z.o.s.
Pi
04.10.
Svätého Františka Assiského
Dvorníky
18:00
k úcte Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
05.10.
  Dvorníky
18:00
† Lucia
Ne

06.10.

27. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Lopatoví, brat Jozef
Bojničky
08:45
† manžel Jozef a r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† manžel, otec Jozef a rodičia
Dvorníky
10:30
† rodičia Jozef a Helena Uhričoví
Zemianske Sady
10:30
za dobrodincov chrámu HODOVÁ SLÁVNOSŤ
  • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 16:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 15:00 – 16:00 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 16:00 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 04.10.
  • SPOLOČNÁ MODLITBA SV: RUŽENCA: pred sv. omšami 30 minút pozývam na spoločnú modlitbu posvätného ruženca s nami kňazmi..
  • DVD BIRMOVKA: prosíme tých, ktorí si objednali DVD a foto, aby si vyzdvihli v sakristii. Cena 10,- euro.
  • FATIMSKÁ SOBOTA: pozývam na slávenie fatimskej soboty na budúcu sobotu 05.10. do Serede – diecézneho centra fatimských večeradiel. Je možnosť ísť spoločnou dopravou mikrobusom ( 28 miest ). Program 09:00 modlitba fatimského večeradla, 10:00 sv. omša a po nej návrat domov. Táto iniciatíva je v rámci modlitbovej reťaze za duchovnú obnovu našej farnosti. Za tento úmysel sa spoločne modlíme počas farských večeradiel pred večernými sv. omšami v sobotu vo farskom chráme a aj takýmto spôsobom chceme zintenzívniť naše modlitby za živú vieru pre nás farníkov a spoločne ako farské spoločenstvo priniesť obetu putovania a spoločnej modlitby. Kto by mal záujem môže sa osobne prihlásiť u pána farára alebo na tel.: 0911 417300.
  • FARSKÉ MISIE: 12.10. – 20.10.: dávame do pozornosti tento milostivý čas, ktorý sa približuje. Na budúcu nedeľu bude k dispozícii v našich chrámoch kompletný program sv. omší, katechéz a misijných aktivít, ktoré si pre nás pripravili otcovia kapucíni. Zahrňme do svojich osobných úmyslom ešte intenzívnejšie naše blížiace sa misie vo farnosti, aby priniesli hojnosť plodov pre naše životy. Už teraz si skúsme vo svojom čase vyhradiť miesto na túto bohatú Božiu ponuku.