Farské oznamy od 23. do 29. septembra 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 29. septembra 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
23.09.
Svätého Pia z Pietrelčiny Bojničky
18:00
† rodičia Pokorní a celá † rodina
Ut
24.09.
  Dvorníky
18:00
† rodina Štefana Šípkovského
St

25.09.

  Zemianske Sady
18:00
poďakovanie za 80 rokov manžela a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Št

26.09.

  Bojničky
18:00
† rodičia Lorincoví
Pi
27.09.
Svätého Vincenta de Paul
Dvorníky
18:00
† manžel Michal Mesároš a synovia
So
28.09.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Nevidaloví, s.r.z.o.s.
Ne

29.09.

26. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Matušniak a r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel Vladimír Danek
Šalgočka
09:00
† manžel Stanislav, syn Jozef, rodičia a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Pius Trnka
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Viliam a Karolína Bernáthoví, s.r.z.o.s.
  • FARSKÁ PÚŤ MARIANKA: sobota 28.09. 2019, odchod autobusu 07:00 Bojničky zástavka pod kostolom, 07:10 Dvorníky zástavka pod kostolom, 07:20 Šalgočka zástavka pod kostolom, 07:30 Zemianske Sady zástavka pod kostolom. Program: Krížová cesta, sv. omša v Bazilike, modlitba ruženca pri Lurdskej jaskyni. Predpokladaný príchod o 14:00. Opäť Vás srdečne pozývam, aby sme takto spoločne išli prosiť o milosť živej viery pre farnosť a požehnanie pre farské misie, ktorých čas sa blíži.
  • SV. OMŠA PRE RODINY S DEŤMI: na budúcu nedeľu 29.09.2019 o 10:30 do Dvorníkov.
  • VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY: v mene organizátorov srdečne pozývam v túto nedeľu do KD Dvorníky.