Farské oznamy od 12. do 18. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 18. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
12.08.
  Bojničky
18:00
† bratia Stanislav a Alojz a synovec Kotúčkoví
Ut
13.08.
  Dvorníky
18:00
† Štefan a Marcela Pavlíkoví
St

14.08.

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho Zemianske Sady
18:00
† rodičia Vít a Uršula Šidlíkoví a ostatná rodina

PLATNOSŤ Z PRIKÁZANÉHO SVIATKU

Št

15.08.

PRIKÁZANÝ SVIATOK Nanebovzatie Panny Márie Šalgočka
18:00

Dvorníky
17:30

Bojničky
19:00

† rodičia Stranovskí, Hambálkoví, starí rodičia a celá † rodina

 

† Mária Ondrejíčková

 

† rodičia Kupkoví, Ondrejíčkoví a matka Marcela

Pi
16.08.
  Dvorníky
18:00
† brat Pavol Karaba a matka Agnesa Karabová
So
17.08.
  Dvorníky
18:00
† Helena Mihinová, rodičia František a Agneša Mihinoví
Ne

18.08.

20. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† manžel Ján Legín, svokrovci a švagor
Bojničky
08:45
† Emanuel a Mária Blštákoví, s.r.z.o.s.
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† otec Ján a brat Ľubomír
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Miloš Košťál
  • BOJNIČKY: ďalšia etapa prác na kostole v sobotu 17.08. od 09:00. Odstraňovanie sokla na vonkajších múroch a omietku vo svätyni. Prosím prineste si pracovné nástroje.
  • BOJNIČKY: sv. omše počas tohto týždňa v kostole a od budúcej nedele v Dome nádeje na miestnom cintoríne.
  • BOJNIČKY: štvrtok po večernej sv. omši o 19:45 pozývame na lampiónový ďakovný sprievod ku kaplnke sv. Rocha.
  • BOJNIČKY: mesačné zbierky na opravu kostola, každú prvú nedeľu v mesiaci. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za každý milodar.
  • DVORNÍKY: natieranie ohrady kostola, sobota od 09:00.
  • KALENDÁR NA ZAPISOVANIE SV. OMŠÍ DO KONCA ROKA JE V SAKRISTII.