Farské oznamy od 8. do 14. apríla 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. apríla 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.04.
  Bojničky
18:00
† Ján Zámečník
Dvorníky
19:00
† členovia rodiny Mazúrovej
Ut
09.04.
  Dvorníky
19:00
za zdravie a Božiu pomoc pre matku
St

10.04.

  Šalgočka
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
19:00
† Vít Otčenáš
Št

11.04.

  Zemianske Sady
18:00
† Michal a Mária Kollároví, sestra Valika a s.r.z.o.s.
Dvorníky
19:00
† František a Eva Blahutiakoví s.r.o.s.
Pi
12.04.
  Bojničky
18:00
† Peter a Cecília Mečároví, †rodina
Dvorníky
19:00
za dobrodincov, ktorí prispeli na opravu zvonov
So
13.04.
  Bojničky
08:00
† manžel Michal Ondrejička, syn Jaroslav
Dvorníky
19:00
poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu, prosba o dar zdravia
Ne

14.04.

Kvetná nedeľa nedeľa utrpenia Pána Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† rodičia Moravcoví a Bahelkoví
Šalgočka
09:00
† Vincent a Cecília Královičoví, s.r.
Dvorníky
10:30
† Anna Bambacci
Zemianske Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín p. Čulaga
  • DVORNÍKY: oprava zvonov – Ďakujem všetkým darcom za 4715,- euro ( 21.3.2019 schválenie dotácie 2000,- euro zo strany obce ma opravu elektroinštalácie zvonov, 24.3.2019 – 1025,- euro zbierka, 31.3.2019 – 690,- euro zbierka a 1.4.2019 – 500,- euro, 2.4.2019 – 500,- euro, 6.4.2019 100,- euro ako osobný dar ) Aj dnes úprimné Pán Boh odmeň za vaše dary počas zbierky po sv. omši. Viac o priebehu prác nájdete na webovej stránke farnosti.
  • SPOLOČNÁ SV. SPOVEĎ: Dvorníky SOBOTA 13.04. od 09:15 do 11:45.
  • KVETNÁ NEDEĽA: vstup do Veľkého týždňa umučenia nášho Pána Ježiša Krista. Pri sv. omšiach budeme podľa zvyku požehnávať jarné ratolesti. Zároveň pozývame na meditatívny večer so zamysleniami a hudbou na motívy posledných Ježišových slov na kríži o 18:00 do farského chrámu v Dvorníkoch. Príďme spoločne i takýmto spôsobom vstúpiť do veľkého tajomstva lásky Boha voči nám, ktoré budeme následne počas Veľkého týždňa v jednotlivých dňoch sláviť.
  • STRETKÁ PRE DETI: každý piatok na fare v Dvorníkoch od 16:00 do 17:30, srdečne ste pozvaní.
  • ZMENA ČASOV SLÁVENIA SV. OMŠÍ VO FARNOSTI: zmenou na letný čas sa podľa zvyku posúva aj čas slávení sv. omší o hodinu neskôr. Prichádza aj k zmene času slávenia sv. omše v nedeľu v Dvorníkoch z 10:20 na 10:30.