Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – apríl 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10.04.2019 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 11:30 hod. do 14:00 hod.: Šalgočka č. 78/1, 106, 107, 108, 119, 110, 111, 112, 113, 115, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 151, 233/BL, 522/18, 522/19, 522/20, 522/22

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.