Farské oznamy od 28. januára do 3. februára 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 28. januára do 3. februára 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
28.01.
Svätého Tomáša Akvinského
(spomienka)
Bojničky
17:00
† rodina Janičková, Ferenčíková a Kadlecová
Dvorníky
18:00
† matka a členovia rodiny
Ut
29.01.
  Dvorníky
18:00
za farníkov
St

30.01.

  Šalgočka
17:00
† rodina Košťányová a Bojnanská
Dvorníky
18:00
† Anton Bojnanský, manžel Jozef Pastorek
Št

31.01.

Svätého Jána Boska
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
† rodičia Juríkoví, Joštoví, súrodenci a švagor Ján
Dvorníky
18:00
† Konštantín a Anna Drímajoví
Pi
01.02.
  Bojničky
17:00
† brat Stanislav, Vladimír, Zlatica a rodičia
Dvorníky
18:00
ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
02.02.
Obetovanie Pána

(sviatok)

Bojničky
08:00Zemianske Sady
08:00
prosba o požehnanie pre tých, ktorí sa modlili vianočný deviatnik

† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a Helena Bolečkoví

Šalgočka
09:00Dvorníky
18:00
† rodina Huterová

† Stanislava Kuklová

Ne

03.02.

4. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† krstní rodičia
Bojničky
08:45
† rodičia, dcéra Emília, vnuk Vladimír
Šalgočka
09:00
† rodičia Milan a Helena Balejkoví
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ján Kostka, brat Jaroslav, otec František

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ SPOVEDANIE:DVORNÍKY – utorok 17:00, piatok 16:30
  BOJNIČKY – pondelok 16:00, piatok 15:30
  ŠALGOČKA – streda 15:30
  ZEMIANSKE SADY – štvrtok 16:30

  Vyloženie Sviatosti Oltárnej počas spovedania bude tak, ako je zvykom. Chorých v domácnostiach budeme navštevovať v piatok.

 • OBRAD POŽEHNANIA SVIEC: v sobotu pri sv. omšiach
 • POŽEHNANIE NA PRÍHOVOR SV. BLAŽEJA: bude udelené hromadne na záver nedeľných sv. omší.
 • VYSLUHOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH VO FARNOSTI : pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa chorých a spomienky Panny Márie Lurdskej budeme aj v našej farnosti podľa zvyku pri sv. omšiach udeľovať Sviatosť pomazania chorých a to nasledovne: PONDELOK 04.02. 17:00 Bojničky a 18:00 Dvorníky. STREDA 06.02. 17:00 Šalgočka, ŠTVRTOK 07.02. 17:00 Zemianske Sady. Využime príležitosť spovedania počas tohto prvopiatkového týždňa, aby sme si pripravili svoje duše na prijatie tejto sviatosti, ktorá je určená pre chorých a vekom zoslabnutých.