Farské oznamy od 3. do 9. decembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 3. do 9. decembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
03.12.
Svätého Františka Xaverského, kňaza
(spomienka)
Bojničky
17:00
† matka Eleonóra Spáčilová
Dvorníky
18:00
† Agneša a Jozef Šípkovskí, brat Pavol a s.r.z.o.s.
Ut
04.12.
  Dvorníky
18:00
† František a Jozef Motešickí
St

05.12.

  Šalgočka
16:30
† rodina Stranovská
Dvorníky
18:00
za farníkov
Št

06.12.

Svätého Mikuláša, biskupa
(spomienka)
Zemianske Sady
17:00
Poďakovanie za zdravie a prosba o Božiu pomoc pre rodinu Ščasnú
Dvorníky
18:00
Prosba o živú vieru pre deti a mladých z farnosti
Pi
07.12.
Svätého Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)
Bojničky
17:00
Na úmysel celebranta
Dvorníky
18:00
K úcte Najsv. Srdca Ježišovho
So
08.12.
PRIKÁZANÝ SVIATOK Nepoškvrnené počatie Panny Márie Bojničky
08:45 Šalgočka
09:00
† manžel Vladimír Lenghart

 

† Štefan Lahita

Dvorníky
10:20 Zemianske Sady
10:30
† brat Jozef, rodičia a starí rodičia z.o.s.

Za ružencové spoločenstvo p. Binkovej

Ne

09.12.

2. adventná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Urbanoví, s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† rodina Ondrejíčková, Kupková a ostatná † rodina
Šalgočka
09:00
Na poďakovanie pri životnom jubileu, prosba o Božiu pomoc
Dvorníky
10:20
† Anna, Kamil, vnuk Marián
Zemianske Sady
10:30
† manžel František, Alexander, rodičia Dovičovičoví, brat, svokrovci

 

 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ SPOVEDANIE:DVORNÍKY – utorok 17:00, piatok 16:30
  BOJNIČKY – pondelok 16:00, piatok 15:30
  ŠALGOČKA – streda 15:00 !!
  ZEMIANSKE SADY – štvrtok 15:30
 • SPOVEDANIE CHORÝCH: tento mesiac nebudeme navštevovať chorých pred prvým piatkom, ale v rámci spovedania chorých pred Vianočnými sviatkami. Prosíme teda o zapísanie chorých, ktorých by sme navštívili. Návštevu chorých budeme riešiť telefonickým dohodnutím. Preto prosíme uviesť aj telefónne číslo pri nahlasovaní v sakristii.
 • ZBIERKA NA CHARITU: na budúcu nedeľu 09.12. po sv. omšiach. Vopred úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
 • ÚMYSLY SV. OMŠÍ: v sakristii kostola si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na obdobie január – marec 2019.
 • ADVENTNÁ KATECHÉZA PRE RODINY S DEŤMI: druhá adventná nedeľa, sv. omša Dvorníky o 10:20. Srdečne vás pozývame.
 • ŠALGOČKA: zmena času sv. omše: streda 16:30 a potom srdečne pozývame do kultúrneho domu na stretnutie so sv. Mikulášom.
 • BOJNIČKY: relikvie bl. Titusa Zemana počas prvého adventného týždňa, využite príležitosť osobnej modlitby a prosme o orodovanie za našu farnosť a všetky jej duchovné potreby.
 • ZEMIANSKE SADY: pozývame na slávnostnú sv. omšu v sobotu 08.12. o 10:30 pri ktorej nás hudobne bude doprevádzať zbor Schneidrovcov pri bazilike sv. Mkuláša z Trnavy. Príjmimi toto pozvanie zo strany Boha v kráse hudby povzniesť svoje srdcia bližšie k Nemu.