Farské oznamy od 19. do 25. novembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. novembra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
19.11.
  Bojničky
17:00
prosba o požehnanie pre tých, ktorí sa prichádzali modlievať v októbri posvätný ruženec
Dvorníky
18:00
† Anton Ujlacký, sestra Anna, r.z.o.s.
Ut
20.11.
  Dvorníky
18:00
† bratia Emil a Marián Kamendyoví, švagor František
St

21.11.

Obetovanie Panny Márie Šalgočka
17:00
† Ján a Cecília Lukáčoví
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

22.11.

Svätej Cecílie, panny a mučenice
Zemianske Sady
17:00
† dcéra Alena Krtková, manžel Emanuel, Zuzana a svokrovci Lídia a Oldrich
Dvorníky
18:00
poďakovanie za spoločné roky života
Pi
23.11.
  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
† manžel František, Ján a Pavlína Farkašoví
So
24.11.
Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov Bojničky
08:00
† rodičia Barákoví a celá rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Nosický
Ne

25.11.

34. cezročná nedeľa KRISTA KRÁĽA Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
poďakovanie za 50 rokov manželstva
Šalgočka
09:00
† manžel Dušan, † rodina Psotová a Mesárošová
Dvorníky
10:20
† Štefan a Margita Čejteioví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Slamkoví, starí rodičia z oboch strán, brat, synovec a prosba o Božiu pomoc
  • TRNAVSKÁ NOVÉNA: dnešnú nedeľu spoločný autobus 16:30 Zemianske Sady, 16:35 Šalgočka, 16:40 Dvorníky, 16:45 Bojničky.
  • ZÁVEREČNÁ SV. OMŠA TRNAVSKÁ NOVÉNA: v stredu 21.11. sa ukončí Trnavská novéna. Z našej farnosti môžeme využiť spoločné putovanie autobusom: 16:00 Zemianske Sady (zástavka pod kostolom) 16:05 Šalgočka (zástavka pod kostolom) 16:10 Dvorníky (parkovisko pod kostolom) 16:15 Bojničky (zástavka pri kostole).
  • RELIKVIE BL. TITUSA ZEMANA PRE NAŠU FARNOSŤ: pozývame vás na slávnostnú sv. omšu v piatok o 18:00 vo farskom chráme v Dvorníkoch, pri ktorej don Jozef Slivoň SDB, vicepostulátor procesu blahorečenia Titusa Zemana odovzdá pre našu farnosť relikvie nášho národného blahoslaveného a bude celebrovať sv. omšu, pri ktorej sa nám aj prihovorí. Pod ochranným príhovorom bl. Titusa Zemana vstúpi naša farnosť do nového cirkevného roka a počas jednotlivých adventných nedieľ budú jeho relikvie v jednotlivých chrámoch farnosti uctené a spoločnou modlitbou budeme na orodovanie tohto nášho blahoslaveného prosiť Boha o milosti pre nasledujúci čas.
  • NEDEĽA KRISTA KRÁĽA: pri sv. omšiach budeme mať ďakovnú pobožnosť pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou so zasväcujúcou modlitbou a záverečným Eucharistickým požehnaním, pri ktorej možno získať plnomocné odpustky.