Nové telefónne číslo – všeobecný lekár Zemianske Sady

Ambulancia všeobecného lekára MUDr. Szabó v Zemianskych Sadoch oznamuje zmenu telefónneho čísla. Počas ordinačných hodín je možné telefonovať na číslo 0915 285 782.