Farské oznamy od 8. do 14. októbra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 8. do 14. októbra 2018.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
08.10.
  Bojničky
17:00
† Miroslav Kováč
Dvorníky
18:00
za farníkov
Ut
09.10.
  Dvorníky
18:00
† rodičia z oboch strán, súrodenci a švagrovia
St

10.10.

  Šalgočka
17:00
† kmotrovci Táčovskí
Dvorníky
18:00
za spásu duší v očistci rodičov z oboch strán a ostatných z rodiny
Št

11.10.

  Zemianske Sady
17:00
† kmotor Pavol Jindra
Dvorníky
18:00
† otec Štefan Dlhý, starí rodičia z.o.s.
Pi
12.10.
  Bojničky
17:00
† manžel Viktor Škoda, syn Vladimír, zať Ján a rodičia z.o.s.
Dvorníky
18:00
Sv. omša nebude
So
13.10.
  Bojničky
08:00
† manžel, rodičia Jozef a Štefánia Švihoríkoví
Dvorníky
18:00
Sv. omša nebude
Ne

14.10.

28. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
08:45
† manželka Bernadeta Benediková, rodičia z oboch strán
Zemianske Sady 09:00 † rodičia Jozef a Emília Táčovskí
Dvorníky
10:20
poďakovanie za Božie dobrodenia
Šalgočka
10:30
HODOVÁ SLÁVNOSŤ za dobrodincov chrámu

 

  • FARSKÉ MISIE: jeseň 2019, po komunikácii s otcami kapucínmi nám boli prisľúbene farské misie na budúci rok na jeseň. Už teraz môžeme v spoločných modlitbách vyprosovať požehnanie pre tento misijný čas v našej farnosti a otvorenosť našich sŕdc pre Božie milosti.
  • BOHOSLOVECKÁ VÍKENDOVÁ PRAX: z rozhodnutia otca rektora kňazského seminára k nám do farnosti počas víkendov zavíta bohoslovec Tomáš Kišon, ktorý je študentom 6. ročníka. Veríme, že jeho prítomnosť vo farnosti sa stane požehnaním a povzbudením pre nás všetkých.
  • VOĽBY DO EKONOMICKEJ FARSKEJ RADY: ďakujeme vám za vaše zapojenie sa do voľby kandidátov. Nabudúci týždeň vás budeme informovať o zvolení a prijatí poverenia zo strany zvolených kandidátov.
  • VEĽKÁ FARSKÁ RODINNÁ SÚŤAŽ: v dnešnú nedeľu sa začína súťaž pre rodiny s deťmi, pečiatky do hracích plánikov dostanete na záver sv. omše. Prajeme veľa odvahy a vytrvalosti na ceste na Ostrov pokladov.
  • UKONČENIE ZBIEROK NA STAVBU FARY: vďaka finančnej podpore z biskupského úradu pokryjeme všetky zostávajúce finančné záväzky na rozbehnuté stavebné práce. Úprimne ďakujeme za vašu vytrvalosť a všetky milodari. Nech vám to dobrotivý Pán sám odmení vo večnosti. Zároveň sa chceme poďakovať aj za milodary počas nedieľ a sviatkov. Vďaka nim môžeme ako farnosť fungovať a pokrývať náklady spojené s vykurovaním, svietením a s ostatnými dennými výdavkami v jednotlivých cirkevných spoločenstvách vo farnosti. Len pre orientaciu: mesačné náklady na elektrinu, plyn, vodu a základnú réžiu všetkých štyroch chrámov činia mesačne približne sumu: 800,- eur. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť a uvedomovanie si spoluzodpovednosti za fungovanie našej farnosti.
  • MODLITBA K ARCHANIELOVI MICHALOVI: povzbudení Sv. Otcom sa aj my po sv. omšiach budeme modlievať túto modlitbu.