Farské oznamy od 17. do 23. septembra 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. septembra 2018.

PONDELOK 17.09. 17:00 BOJNIČKY † Mária Baráková
18:00 DVORNÍKY † Ladislav Jošt
UTOROK

18.09. 18:00 DVORNÍKY † Augustín a Irena Vargoví, syn Augustín, dcéra Anna a zať Viliam
STREDA 19.09. 17:00 ŠALGOČKA † manžel Vojtech
18:00 DVORNÍKY † brat, manželka a švagrovia
ŠTVRTOK

Svätých Ondreja Kima Tageona a spoločníkov

20.09. 17:00 ZEMIANSKE SADY † manžel Emil Račkovič, rodičia z oboch strán a ostatná rodina
18:00 DVORNÍKY † rodičia Terézia a Fabián Šugároví, sestra a brat
PIATOK

Svätého Matúša (sviatok)

21.09. 17:00 BOJNIČKY † kňazi Jozef Hutta a don Fabera
18:00 DVORNÍKY † rehoľné sestry Vilma Gaudiosa, Kleta a Kasiana
SOBOTA 22.09.

08:00 BOJNIČKY † rodičia Jozef a Anna Ondrekoví a súrodenci
18:00 DVORNÍKY † kmotrovci a ich deti
NEDEĽA

25. nedeľa v období cez rok

23.09. 7:30 DVORNÍKY K úcte Sv. Ducha
8:45 BOJNIČKY Prosba o zdravie pre rodinu
9:00 ŠALGOČKA † Štefan a Anna Andrisoví
10:20 DVORNÍKY K úcte Najsvätejššieho srdca Ježišovho
10:30 ZEMIANSKE SADY Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea Jozefa Kotúča

 

  • VOĽBY DO FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: na budúcu nedeľu budú pri východoch z našich chrámov hlasovacie lístky, ktoré si zoberte do svojich domovov. Na hlasovací lístok prosím napíšte meno kandidáta, kterého navrhujete do farskej ekonomickej rady. O dva týždne v nedeľu budete môcť váš hlasovací lístok pred sv. omšou vhodiť do pripravenej hlasovacej schránky. V jednotlivých obciach farnosti sa zrátajú hlasy jednotlivým vami vybraným kandidátom a prví traja po prijatí zvolenia sa stanú členmi farskej ekonomickej rady.
  • STRETNUTIE BRATSTVA BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO: Prvý piatok mesiaca október 05.10.2018 po večernej sv. omši v Dvorníkoch. Prosíme, ak ste si nie istí svojím členstvom, na nástenke pred kostolom je zoznam členov k nahliadnutiu.
  • ZBIERKA NA PODPORU STAVEBNÝCH PRÁC: vopred úprimné Pán Boh odmeň za váš dobrovoľný príspevok, ktorý môžete obetovať po sv. omši pri východe z chrámu.
  • ZMENA ČASU SV. OMŠÍ: počas týždňa sa čas začiatku sv. omší posúva o hodinu skôr z dôvodu prechodu na zimný časový harmonogram sv. omší vo farnosti.