Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 10. nedeľu v cezročnom období od 10. do 17. júna 2018:

Farské oznamy od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Služby od 10. do 17. júna 2018 (.pdf)
Duchovná obnova – Šalgočka a Dvorníky – 16. júna 2018 (.pdf)