Rozpočet obce na rok 2018

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet obce na rok 2018:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 – časť príjmy (.pdf)
Rozpočet obce na rok 2018 – časť výdavky (.pdf)