Rozpočet obce na rok 2017

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet na rok 2017:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 – časť príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 – časť výdavky (.pdf)