Rozpočet obce na rok 2016

Obec Šalgočka zverejňuje schválený rozpočet na rok 2016:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2016 – časť príjmy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2016 – časť výdavky (.pdf)