Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že záujemcovia o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám prezidenta Slovenskej republiky na rok 2019 si môžu svoje žiadosti zasielať: