Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2015

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet za rok 2015:

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 (.pdf)