Archív pre zančku: sodb2021

Asistované sčítanie obyvateľov – 03.05. – 13.06.2021

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že v čase od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie v rámci Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Asistované sčítanie je určené pre všetkých obyvateľov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky do 31. marca 2021. Na splnenie zákonnej povinnosti je k dispozícii kontaktné miesto na adrese:

Obecný úrad Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka. Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

  • Pondelok – piatok: od 8:00 do 15:00

V prípade, že sa nemôžete dostaviť na kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta na telefónnych číslach Obecného úradu: 031/786 1105, 0904 761 105.

Upozornenie! Asistované sčítanie realizujú výhradne zamestnanci Obecného úradu Šalgočka! Prosíme všetkých občanov, aby si dávali pozor na osoby, ktoré by asistované sčítanie mohli zneužiť a aby upozornili najmä starších občanov vo svojom okolí. 

Viac informácií k asistovanému sčítaniu môžete získať na Obecnom úrade Šalgočka alebo na www.scitanie.sk .

Seniori – pozor na falošných sčítacích asistentov – SODB 2021

Obec Šalgočka zverejňuje leták Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorý upozorňuje občanov (najmä seniorov), aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

V prípade, že sa nemôžete alebo neviete sčítať elektronicky prostredníctvom formulára na stránke www.scitanie.sk do 31. marca 2021, máte možnosť využiť asistované sčítanie, ktoré bude prebiehať od 1. apríla 2021 najneskôr do 31. októbra 2021.

Za obec Šalgočka bude asistované sčítanie vykonávať výhradne pracovníčka Obecného úradu Silvia Bartošová. O asistované sčítanie je možné požiadať na telefónnom čísle 0904 761 105 (mobilné číslo Obecného úradu).

Pre účely ochrany pred podvodníkmi, ktorý by mohli zneužiť situáciu počas sčitania si pamätajte:

  • mobilný asistent občanom musí povinne predložiť preukaz vydaný obcou
  • mobilný asistent navštívi vašu domácnosť len vtedy ak o takúto službu sami vopred telefonicky požiadate
  • buďte zvlášť opatrní pri cudzích osobách, ktoré by sa mohli podvodom vydávať za mobilných asistentov a predstierať pomoc pri sčítaní priamo vo vašich príbytkoch
  • v žiadnom prípade nevpúšťajte cudzie osoby do svojich príbytkov, najmä nie osoby, ktorá vás navštívili bez vašej predošlej požiadavky o asistenciu pri sčítaní a ktoré vám ponúkajú pomoc pri tomto úkone.

SODB2021 – Seniori – pozor na falošných sčítacích asistentov – leták (.pdf)

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – základné informácie

Obec Šalgočka na základe ustanovení zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 zverejňuje základné informácie o nadchádzajúcom sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať po prvý krát elektronicky od 15. februára do 31. marca 2021. Sčítanie domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021. Povinnosť sčítať sa prostredníctvom sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa pojmom obyvateľ rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré sa do sčítacieho formulára uvádzajú sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Základné informácie sú k dispozícii na webovej stránke scitanie.sk. Odpovede na najčastejšie otázky k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 sú k dispozícii v časti Spýtali ste sa nás (FAQ).

Informatívne video k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021: