Rozpočet obce na rok 2018 – úpravy

Obec Šalgočka zverejňuje úpravy k rozpočtu obce na rok 2018 zo dňa 15.12.2017:

Rozpočet obce Šalogčka na rok 2018 – časť príjmy – úpravy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2018 – časť výdavky – úpravy (.pdf)

Rozpočet obce na rok 2017 – Úpravy

Obec Šalgočka zverejňuje úpravy k rozpočtu obce na rok 2017 zo dňa 15.12.2016:

Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 – časť príjmy – úpravy (.pdf)
Rozpočet obce Šalgočka na rok 2017 – časť výdavky – úpravy (.pdf)