Poslanci Obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 – 2018:

  • Peter Kobora – zástupca starostky obce
  • Miroslav Kohýl
  • Tibor Kišš
  • Angela Žáková
  • Viera Majková

Kontrolórka obce: Daniela Sklenárová