Farské oznamy od 24. februára do 1. marca 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 24. februára do 1. marca 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
24.02.
  Bojničky
17:00
† Peter a Cecília Mečároví, Štefan a † rodina
Ut
25.02.
  Dvorníky
18:00
† Pavol a Mária Vargoví a s.r.z.o.s.
St

26.02.

Popolcová streda Bojničky
17:00

Šalgočka
09:00

Zemianske Sady
18:30

Dvorníky
18:30

† rodičia Liškoví a ostatná † rodina

† manžel, rodičia z.o.s. a celá † rodina

† manželka a matka Oľga Srňanská a rodičia

za duše v očistci

Št

27.02.

  Bojničky
17:00
† Helena Moravcová
Pi
28.02.
  Dvorníky
18:00
† Marta Kováčová
So
29.02.
  Dvorníky
18:00
† Hermína Poláková
Ne

01.03.

1. pôstna nedeľa Dvorníky
07:30
poďakovanie za Božiu pomoc pre rodinu Remenárovú
Bojničky
08:45
† manžel Miloš Izakovič
Šalgočka
09:00
† manžel Ján, súrodenci, rodičia a vnuk Danko
Dvorníky
10:30
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† syn a brat Jozef Cáder
 • POPOLCOVÁ STREDA: Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých ( osoba, ktorá dovŕšila 18. rok života) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.
 • POBOŽNOSTI KRÍŽOVÝCH CIEST: Možnosť získať odpustky pri slávení týchto pobožností za splnení obvyklých podmienok.
  Chorí a nevládni, ktorí sa nemôžu pobožností v chráme zúčastniť majú rovnako možnosť získavať odpustky a to čítaním a rozjímaním o umučení Pána.
 • DVORNÍKY: PIATOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 15:00
  BOJNIČKY: PONDELOK 30 min. pred sv. omšou, NEDEĽA 14:00
  ŠALGOČKA: NEDEĽA 30 min. pred sv. omšou
  ZEMIANSKE SADY: STREDA 30 min. pred sv. omšou
 • SV. OMŠA PRE RODINY S DETMI: pozývame na sv. omšu spojenú s pôstnou katechézou pre rodiny s deťmi v nedeľu 01.03. o 10:30 vo farskom chráme v Dvorníkoch.
 • STERTNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: DVORNÍKY: piatok 28.02. po sv. omši o 18:30 v chráme, BOJNIČKY štvrtok 27.02. po sv. omši o 17:30 v chráme. Ďakujem vopred za účasť.

Farské oznamy od 17. do 23. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 23. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
17.02.
  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
18.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

19.02.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

20.02.

  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
21.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
22.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

23.02.

7. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef a Cecília Kamendyoví a s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† Ján a Jozefína Malovcoví a s.r.
Šalgočka
09:00
za ružencové spoločenstvo p. Hornáčkovej
Dvorníky
10:30
† Anna a Kamil Štefinoví, krstný Marián
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Františka, švagriná Mária a s.r.

SPRÁVCA FARNOSTI OTEC RÓBERT BUDE POČAS TÝŽDŇA NA DOVOLENKE. V PRÍPADE NUTNOSTI KONTAKTUJTE OTCA JURAJA V BOJNIČKÁCH NA TEL. ČÍSLE: 0915 337 037

Farské oznamy od 10. do 16. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 10. do 16. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
10.02.
Svätej Školastiky Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
11.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

12.02.

  Zemianske Sady
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

13.02.

  Bojničky
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
14.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
15.02.
  Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

16.02.

6. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Noskoví a súrodenci
Bojničky
08:45
† manžel Dušan, rodičia a † rodina
Šalgočka
09:00
† rodičia Bojňanskí, Košťányoví a s.r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
† Michal a Anna Duriloví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Angela Slamkoví a † rodina
 • SPRÁVCA FARNOSTI OTEC RÓBERT BUDE POČAS TÝŽDŇA NA DUCHOVNEJ OBNOVE S BOHOSLOVCAMI KŇAZSKÉHO SEMINÁRA SV. CYRILA A METODA. V PRÍPADE NUTNOSTI KONTAKTUJTE OTCA JURAJA V BOJNIČKÁCH NA TEL. ČÍSLE: 0915 337 037

Farské oznamy od 03. do 09. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 03. do 09. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
03.02.
Svätého Blažeja Bojničky
17:00
† rodičia Ištokoví a † rodina
Ut
04.02.
  Dvorníky
18:00
† Mária Táčovská, rodičia Táčovskí a Moravcoví
St

05.02.

Svätej Agáty Zemianske Sady
17:00
† sestra a matka Hedviga Rigová
Št

06.02.

Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov Bojničky
17:00
† Vít Barák, krstná dcéra Mária a r.z.o.s. a vnuk
Pi
07.02.
  Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
So
08.02.
  Dvorníky
18:00
† Stanislav Varga, rodičia Vargoví a Jurákoví
Ne

09.02.

5. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† rodičia Brančíkoví, deti a s.r.z.o.s.
Bojničky
08:45
† manžel a nevesta
Šalgočka
09:00
† bratia Štefan, Gabriel a Jozef
Dvorníky
10:30
† Jozef a Helena Plesníkoví
Zemianske Sady
10:30
† František a Rozália Crhlíkoví, sestry Mária a Marta, švagrovia
 • PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: spovedanie Bojničky: pondelok a štvrtok od 15:30, vyložená Sviatosť Oltárna vo štvrtok od 15:30, Dvorníky: utorok a piatok od 16:30, vyložená Sviatosť Oltárna v piatok od 16:30, Šalgočka: streda 14:30 – 15:30 aj so sv. prijímaním, Zemianske Sady: streda od 15:30 s vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Spovedanie chorých v domácnostiach: Dvorníky a Bojničky piatok 07.02. dopoludnia.
 • SV. OMŠA S DETSKOU KATECHÉZOU: pozývame rodiny s deťmi na budúcu nedeľu na sv. omšu o 10:30 do Dvorníkov.
 • DVORNÍKY: brigáda upratovania vianočnej výzdoby – pondelok 03.02. o 09:00. Srdečne ste pozvaní.

Farské oznamy od 27. januára do 2. februára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 27. januára do 2. februára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
27.01.
  Bojničky
17:00
† matka Matilda Svrbická
Ut
28.01.
Svätého Tomáša Akvinského Dvorníky
18:00
za zdravie a Božiu pomoc pre Sv. Otca Františka
St

29.01.

  Zemianske Sady
17:00
† starí rodičia Vincent a Valéria Alaxinoví, František a helena Bolečkoví
Št

30.01.

  Bojničky
17:00
† manžel Alojz Kotúček a † rodina
Pi
31.01.
Svätého Jána Boska
Dvorníky
18:00
Ku cti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho ( za mesiac január )
So
01.02.
  Dvorníky
18:00
† Konštantín a Anna Drímajoví, starí a prastarí r.z.o.s.
Ne

02.02.

Obetovanie Pána
Dvorníky
07:30
† Ladislav Šimanský
Bojničky
08:45
Na daný úmysel:
Šalgočka
09:00
† rodičia Košťányoví, Bojňanskí a s.r.z.o.s.
Dvorníky
10:30
† manžel Jozef a rodičia
Zemianske Sady
10:30
† manžel a otec Ján Kostka, otec František, brat Jaroslav
 • POŽEHNANIE SVIEC ( hromničných ) – pri sv. omšiach na budúcu nedeľu

Farské oznamy od 20. do 26. januára 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. januára 2020.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
20.01.
  Bojničky
17:00
† rodičia Vybiraloví, súrodenci a s.r.
Ut
21.01.
Svätej Agnesy Dvorníky
18:00
† rodičia Wroblenskí, brat a sestra Anna
St

22.01.

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Ján a Helena Hlavnoví, synovec Peter
Št

23.01.

  Bojničky
17:00
† rodičia Čičoví, sestra Felicia a ostatná † rodina
Pi
24.01.
Svätého Františka Saleského
Dvorníky
18:00
† svatovci Krajinčákoví, syn František a s.r.z.o.s.
So
25.01.
Obrátenie svätého Pavla Dvorníky
18:00
† prosba o požehnanie pre Denisu, Milana, Anku a Teréziu
Ne

26.01.

3. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Vendelín a Cecília Ševčovičoví, synovia Ivan a Milan
Bojničky
08:45
† Jozef Babulic, r.z.o.s. a ostatná † rodina
Šalgočka
09:00
† Ľudmila Čapkovičová
Dvorníky
10:30
† rodičia Štefan a Hedviga Sochoroví
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Jozef a Mária Danišoví a ostatná † rodina
 • ZBIERKA NA PODPORU KATOLÍCKEHO ŠKOLSTVA V NAŠEJ ARCIDIECÉZE: dnešnú nedeľu po sv. omšiach. Úpripmé Pán Boh odmeň vaše dary.
 • MODLITBY MATIEK VO FARNOSTI: utorok a piatok po sv. omšiach na fare. Srdečne pozývame matky vytvoriť spoločenstvo v modlitbe za svoje deti.