Príspevky autora Obec Šalgočka

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 10:00 s programom: Otvorenie Kontrola uznesenia Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom Rôzne Záver