Príspevky autora salgocka_admin

Farské oznamy od 13. do 20. augusta 2017

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre 19. nedeľu v cezročnom období od 13. do 20. augusta 2017: Farské oznamy od 13. do 20. augusta 2017 (.pdf) Informácia – Týždeň charity vo vašom meste (.pdf) Pozvánka – Hrdí na rodinu – 19. august 2017 (.pdf)

Zmluvy – 07/2017

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci júl 2017: Zmluva č.124/POD-11/17 medzi Obcou Šalgočka a Slovenskou agentúrou životného prostredia o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku (.pdf)