Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 9/2023 – úplné znenie a podrobnosti (.pdf)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 9/2023 - úplné znenie a podrobnosti (.pdf)