Návrh rozpočtu obce na roky 2024 – 2026 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2024 - 2026 - výdavky (.pdf)