Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023 (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2023 (.pdf)