Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)