VZN č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 (.pdf)

VZN č. 4/2022 zmena sadzby poplatku na rok 2023 (.pdf)