Rozpočet obce Šalogčka na roky 2023 – 2025 – príjmy (.pdf)

Rozpočet obce Šalogčka na roky 2023 - 2025 - príjmy (.pdf)