Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022 (.pdf)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 21.11.2022 (.pdf)