Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

Referendum 21.01.2023 - Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)