Verejná vyhláška – územné rozhodnutie – Výrobný areál OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie - Výrobný areál OK + SK spol. s r.o. - úplné znenie (.pdf)