Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 – výsledky (.pdf)

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 - výsledky (.pdf)