Výzva na realizáciu opatrenia – deratizácia v termíne od 04.04.2022 do 08.05.2022 – úplné znenie (.pdf)

Výzva na realizáciu opatrenia - deratizácia v termíne od 04.04.2022 do 08.05.2022 - úplné znenie (.pdf)