Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 – výdavky (.pdf)

Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024 - výdavky (.pdf)