Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 – návrh (.pdf)

Záverečný účet obce Šalgočka za rok 2020 - návrh (.pdf)