Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020 – úplné znenie (.pdf)

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 11.12.2020 – úplné znenie (.pdf)