Výzva na odstránienie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy – november 2020 – úplné znenie výzvy (.pdf)

Výzva na odstránienie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy – november 2020 – úplné znenie výzvy (.pdf)