Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania - Ing. Henrich Sobotovič - úplné znenie (.pdf)