Oznámenie o výrube/orezoch stromov a drevín v blízkosti NN vedení – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o výrube/orezoch stromov a drevín v blízkosti NN vedení - úplné znenie (.pdf)