Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 zo dňa 12. októbra 2020 (.pdf)

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 645 zo dňa 12. októbra 2020 (.pdf)